“ЗАЛУУС ЭРҮҮЛ МЭНД ТӨВ” ТББ-ын ТАНИЛЦУУЛГА

“Залуус эрүүл мэнд төв” төрийн бус байгууллага нь эрчүүдтэй бэлгийн хавьталд ордог эрчүүд /ЭБЭ/, трансжендер /ТЖ/ хүмүүсийн эрүүл мэнд, хүний эрх, нийгэмд эзлэх байр суурийг бэхжүүлэх, тэднийг чадавхижуулах, ашгийн бус байгууллага юм.