Нууцлалын журам

Нууцлалын журам

APCOM нь Test4UB.org -ийн нэрийн өмнөөс нууцлалын талаар анхаарч ажиллаж байгаа бөгөөд та бүхний хувийн нууцыг хамгаалах болон цуглуулсан мэдээллийг энэ вебсайтад хэрхэн ашиглагдаж байгааг тодорхойлсон болно.

Бид ямар мэдээлэл цуглуулдаг вэ?

Бид хэрэглэгчдийн талаарх нэр, имэйл хаягыг бүртгэн вэб хуудсандаа нэгтгэж мэдээллийн санг үүсгэдэг хэдий ч та бүртгүүлэхгүйгээр зочин болж мэдээллүүдтэй танилцах боломжтой.

Бид таны мэдээллийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Тус мэдээллийн санг вэб хуудасны хөгжүүлэлт сайжруулалтанд ашигладаг ( таны илгээсэн санал хүсэлтийг хүлээн авсанаар бидний цаашдын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болж байдаг) ба эдгээр бүртгэл мэдээллүүд нь бусад үйлчлүүлэгч, дэмжигчдэд мэдээлэл үйлчилгээ хүргэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Бид таны тухай мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Бид таныг өөрийн үүсгэсэн бүртгэлийн нэр мэдээллээр тухайн вэб хуудсанд нэвтрэх бүрт хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хадгалж байдаг олон төрлийн хамгаалалтын системийг нэвтрүүлэн ашиглаж байна.

Бид күүки ("web analytic" cookies) ашигладаг уу?

Бид күүки ("web analytic" cookies) ашиглан таны мэдээллийг хадгалах буюу ямар нэгэн хэлбэрээр ашигладаггүй болно..

Бид гуравдагч байгууллагад мэдээлэл задруулдаг уу?

Бид таны хувийн мэдээллийг бусад гуравдагч этгээдэд дамжуулан зарж борлуулж наймаалцдаггүй бөгөөд үүнд манай вэбсайтын итгэмжлэгдсэн хамтрагч байгууллага багтдаггүй. Бид хууль тогтоомжийн дагуу, тус сайтын бодлого журам болоод бусдын эрх, өмч аюулгүй байдлыг хамгаалан харилцан зөвшилцөлийн дүнд таны мэдээллийг дамжуулж болно. Гэсэн хэдий ч, үл таних зочин бүртгүүлж бэв хуудас дахь мэдээ мэдээллийг сурталчилах зорилгоор түгээн дэлгэрүүлэх боломжтой.

Гуравдагч этгээдийн холбоосууд

Зарим тохиолдолд бид гуравдагч талын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг энэхүү вэб хуудсанд санад болгодог ба эдгээр гурав дагч талууд бие даасан өөрсдийн нууцлалын бодлоготой байдаг. Иймд холбосон сайтуудын агуулга, үйл ажиллагаанд бид аливаа хариуцлагыг хүлээхгүй болно. Гэсэн хэдий ч бид сайтынхаа бүрэн хариуцлагатай байдлыг анхаарч үзэн холбогдох санал хүсэлтийг хүлээн авах болно.

Таны зөвшөөрөл

Та манай вэбхуудсыг ашигласанаар бидний онлайн нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм.